Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

6 vragen aan burgemeester Delissen

Geplaatst op donderdag 12 maart 2020

Net als velen heb ik vandaag, donderdag 12 maart 2020, de persconferentie over het Coronavirus van onze Minister-President met spanning bekeken. Een onderwerp waar we niet meer omheen kunnen, dat wereldwijd het nieuws van de dag is en dat ons allemaal treft. Vanzelfsprekend gaan onze eerste gedachten uit naar de betrokken patiënten, familie en omgeving. Dit betekent iets voor hen, maar ook voor iedereen in Peel en Maas en voor mij, als persoon en burgemeester.

Als burgemeester van de gemeente Peel en Maas heb ik veelvuldig contact met de Veiligheidsregio en de GGD Limburg Noord over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Wanneer er sprake is van een nieuwe besmetting in onze gemeente word ik hierover als eerste geïnformeerd. Ook wordt de wethouder met volksgezondheid in haar portefeuille hierin meegenomen.

Ik vind het belangrijk U, als inwoner van Peel en Maas zo goed mogelijk te informeren over het Coronavirus en eventuele noodzakelijke maatregelen binnen onze gemeente. U vindt hieronder daarom antwoord op enkele veel gestelde vragen over het Coronavirus en besmettingsgevallen in onze gemeente.

1. De afgelopen tijd is er niets anders in het nieuws dan Corona. Inmiddels zijn er ook besmettingen in Peel en Maas. Hoeveel mensen zijn er in Peel en Maas besmet?

Er zijn vijf besmettingen in Peel en Maas bekend (peildatum: 12-03-2020). De eerste besmetting in onze gemeente is geconstateerd op 9 maart. Vier personen verblijven in thuisisolatie. Eén persoon is opgenomen in het Viecuri te Venlo. Voor de besmette personen is door de GGD een contactenonderzoek gestart.

2. Wat gebeurt er behalve isolatie en monitoring van besmette personen nadat er een besmetting is geconstateerd?

Bij besmetting doet de GGD-contactonderzoek en brengen ze in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook hun klachten melden. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.

3. Hoe informeert u de inwoners van Peel en Maas over nieuwe besmettingen in de gemeente?

In onze regio, dat wil zeggen in de Veiligheidsregio Limburg Noord, communiceert de GGD Limburg Noord vanaf nu één keer per dag over nieuwe besmettingen en ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Dit doen ze telkens rond 12.00 uur met een bericht op hun website. Om ervoor te zorgen dat u altijd de juiste en meest actuele informatie hebt, verwijzen we via onze website en sociale media naar de website van de GGD Limburg Noord. Daar ziet u het actuele aantal besmettingen in onze gemeente. Ook vindt u op deze websiteinformatie over wat u het beste kunt doen wanneer u vragen heeft over uw eigen gezondheid en/of de gezondheid van uw naasten.

4. Waarom wordt er bij een besmetting niet aangegeven in welk dorp de persoon woont? Peel en Maas is een gemeente met meerdere dorpen; informatie over een besmetting in de gemeente Peel en Maas zegt ons niets.

De behoefte aan informatie en bekendmaking van plaats begrijp ik. We hebben echter te maken met privacy van onze inwoners. De GGD Limburg Noord hanteert de richtlijn dat ze bij geconstateerde besmettingen alleen de gemeentenaam vermelden. Dat is niet alleen in onze gemeente het geval, maar ook bij alle andere gemeenten in onze regio. Deze richtlijn accepteren wij.Ik wil benadrukken dat als een besmetting van een persoon maatregelen vraagt in het dorp, dan pakken wij dit op.

5. Welke maatregelen gelden er nu in de gemeente Peel en Maas?

De maatregelen die nu in onze gemeente gelden, zijn dezelfde maatregelen als in de rest van Nederland. Deze zijn:

 • Iedereen met klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren.
 • Werk als dat kan zoveel mogelijk thuis en spreid de werktijden zoveel mogelijk.
 • Evenementen, bijeenkomsten en activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast.
 • Ga niet naar openbare plekken zoals musea, theater, sportclubs, sportevenementen enzovoorts.
 • Beperk bezoekjes aan ouderen en kwetsbare personen met een verminderde weerstand.
 • Ouderen en andere kwetsbare personen moeten plekken waar veel mensen samenkomen vermijden. Het reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.
 • Voor de basisscholen, voortgezet onderwijs, Mbo en kinderdagverblijven zijn er geen extra richtlijnen. Scholen en kinderdagverblijven blijven open.

Deze richtlijnen gelden tot 1 april 2020. De komende dagen/weken kunnen nog meer richtlijnen volgen. Volg de berichten op de website van GGD Limburg-Noord en de website van RIVM.

Naast deze richtlijnen gelden de hygiënemaatregelen nog steeds:

 • Was vaker dan normaal je handen.
 • Houdt afstand van anderen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Ik roep alle inwoners op om deze richtlijnen en maatregelen serieus te nemen en op te volgen.

6. Hoe gaan we om met evenementen, bijeenkomsten en activiteiten?

Alle evenementen, bijeenkomsten en activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast.

Bij minder dan 100 personen gelden de algemene hygiënische maatregelen. Voor ouderen en kwetsbare personen geldt dat zij plekken waar veel mensen samenkomen moeten mijden.