Gemeente Peel en Maas verkoopt landbouwpercelen

Geplaatst op woensdag 5 februari 2020

Het college van B&W heeft bij besluit een viertal niet strategische landbouwpercelen geselecteerd die via openbare inschrijving te koop worden aangeboden.

Openbare inschrijving

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van één of meerdere landbouwpercelen, dan kunt u met het inschrijfformulier een bod uitbrengen.

  • De inschrijfformulieren moeten uiterlijk op vrijdag 14 februari 2020 vóór 15.00 uur voorzien van een bod, ingeleverd worden bij notariskantoor Mobers & Smolenaers, J.F. Kennedylaan 6, 5981 XC Panningen. Dit bod bevat minimaal de getaxeerde waarde van het perceel.
  • De notaris opent de enveloppen op dinsdag 18 februari 2020 om 15.00 uur bij de notaris. U kunt hierbij aanwezig zijn. De notaris brengt verslag uit.
  • Gunning door het college is in week 9 (van 24 tot 29 februari 2020).  Het college is ook bevoegd om niet te gunnen.
  • Na de gunning volgt spoedig de ondertekening van de koopovereenkomst.

Landbouwpercelen

De volgende landbouwpercelen worden per openbare inschrijving en vrij van pacht/gebruik verkocht:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Maessen of Guus Bos via 077 306 6666 of per e-mail via Hans.Maessen@peelenmaas.nl, of Guus.Bos@peelenmaas.nl.