Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Uw persoonsgegevens niet doorgeven

Geplaatst op maandag 3 februari 2020

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Dit heet 'verstrekkingsbeperking'.

Het gaat om uw:

  • adresgegevens
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • uw nationaliteit
  • ouders en eventuele kinderen

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instantie wordt verstrekt.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van gemeente Peel en Maas. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf verstrekkingsbeperking van zijn/haar persoonsgegevens aanvragen.

U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.

Het verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u ook digitaal indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum, afdeling Burgerzaken 077 306 6666.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

  • Als overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.
  • Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing

Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.