Belastingaanslag 2020

Geplaatst op woensdag 29 januari 2020

In de 2e helft van februari 2020 ontvangt u de belastingaanslag voor 2020 van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl, dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Daar logt u in met uw DigiD. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, neem dan eerst contact op met BsGW.

U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende mogelijkheden:

  • uw aanslagen raadplegen
  • uw rekeningnummer wijzigen
  • een machtiging afgeven
  • een bezwaarschrift indienen
  • het taxatieverslag inzien
  • een kwijtschelding aanvragen
  • een persoonlijke vraag stellen.

Vragen en antwoorden

Op de website van BsGW vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw Burgerservicenummer (BSN) nodig.

Onze gemeente werkt samen op het gebied van belastingen in BsGW met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.