Health Impact Bond voor valincidenten in Noord-Limburg

Geplaatst op woensdag 8 januari 2020

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal doden door ongelukkige vallen de afgelopen jaren is gestegen. Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg.

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventie traject kunnen doorlopen. Dit vermindert het aantal valincidenten en opnames op de spoedeisende hulp. Onlangs maakte het CBS bekend dat er in Nederland dagelijks 13 doden vallen door ongelukkige vallen. Vijf jaar geleden waren dit er nog “slechts” 8 per dag. Dit komt deels doordat er steeds meer ouderen zijn, maar het langer thuis wonen van ouderen speelt ook mee.

Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. Dit leidt tot 7.000 medische behandelingen, 600 ziekenhuisopnames en €16 miljoen aan directe medische kosten. Valpreventieve maatregelen kunnen deze cijfers positief beïnvloeden.

Integrale aanpak

In de komende 5 jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt wat ze zelf preventief kunnen doen. 2500 ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Met deze interventie wordt de kans op vallen verkleind en worden ouderen bewust van de maatregelen die zelf kunnen nemen, zoals meer verlichting in huis of frequenter bril laten controleren. Het effect hiervan is minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp en verbetering in balans en spierkracht. Bovendien hoeven minder mensen beroep te doen op de WMO.

Annemieke van Hees, Manager Inkoop Integrale Zorg bij coöperatie VGZ: “Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp. In Noord-Limburg hebben we veel oudere verzekerden en het is mooi dat we nu in de gemeenten een partner vinden om dit echt samen op te pakken. Daarmee zetten we ons gezamenlijk in voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.”

Valpreventietraject

Het gehele valpreventietraject wordt betaald met investeringen van private partijen. Wanneer het beoogde resultaat behaald is, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en Coöperatie VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie en wordt een belangrijk knelpunt bij uitvoering van effectieve valpreventie activiteiten opgelost, namelijk de financiering. Social Finance NL, Veiligheid NL en Vilans ondersteunen de partijen in de HIB.

Op de foto van links naar rechts de ondertekenaars van de intentieverklaring:

Bram Jacobs – Wethouder zorg en welzijn gemeente Beesel
Anget Mestrom – Wethouder vitale gemeenschappen, zorg en ondersteuning gemeente Peel en Maas
Roy Bouten – Wethouder sociaal domein gemeente Horst aan de Maas
Annemieke van Hees – Manager Zorginkoop Integrale Zorg Coöperatie VGZ
Geert Wingens – Senior Inkoper Coöperatie VGZ.

Over de samenwerkende gemeenten Noord-Limburg

Valpreventie is in het convenant “Samen op weg naar Positieve Gezondheid” van de Regio Noord Limburg benoemd als één van de thema’s waarin gemeenten, zorgkantoor en VGZ samen resultaat willen behalen. Deelnemende gemeenten zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.