Nieuwe inwoners zetten belangrijke stap in inburgering

Geplaatst op maandag 2 december 2019

Op maandag 2 december 2019 ondertekenden 17 nieuwe inwoners van Peel en Maas de participatieverklaring als onderdeel van hun inburgering. Dit zijn inwoners met een Nederlandse partner en met een vluchtelingenstatus.

Inburgering

Zij hebben een traject van thematische workshops over onder meer normen en waarden, participatie, wet- en regelgeving, gezondheidszorg, werken in Nederland en opvoeden en onderwijs gevolgd en sloten dit af met de ondertekening. Onze nieuwe inwoners hebben hiermee een belangrijke stap gezet in hun inburgering en gaan door met het leren van de taal en het opdoen van werkervaring, doorslaggevende voorwaarden om te kunnen integreren en participeren in onze gemeenschappen.

Taalvaardigheid en kennismaken met de cultuur en de normen en waarden in Nederland maken het nieuwkomers makkelijker om contacten te leggen met buren en andere dorpsgenoten of aansluiting te vinden bij een van de verenigingen. Via de taalcafé 's en de koppeling aan taalmaatjes kunnen nieuwkomers naast de inburgeringsles in diverse kernen al werken aan het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Alleen via een gezamenlijke inspanning, een groet, een glimlach en nieuwsgierigheid naar de ander heeft integratie kans van slagen.

De gemeente Peel en Maas gaat door met het aanbieden van het participatieverklaringstraject voor de inburgeringsplichtige nieuwkomers in Peel en Maas.