Wijziging in uw adresgegevens, geef het zelf door

Geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor het register: Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Voor zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Geef wijzigingen in uw adresgegevens zelf door

  • Correcties of verhuizingen kunt u digitaal aan ons doorgeven. 
  • Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op mijn.overheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de Basisregistratie Personen. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. Geef een verhuizing binnen 5 dagen aan ons door.

Samenwerking

Voor een goede adrescontrole werken wij mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek omdat met een verkeerd woonadres in de BRP adresfraude misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes mogelijk is. Tegen dit misbruik willen wij u beschermen. Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoon: 077 306 6666.

Adresonderzoek

Zo’n adresonderzoek kan soms ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt alleen bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Als uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente verplicht en  bevoegd die registratie te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.