Pilot ‘Hendig’ goed voorbeeld voor verbetering Jeugdhulpverlening

Geplaatst op woensdag 23 oktober 2019

Volgens Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de pilot Hendig een goed voorbeeld van hoe de jeugdhulp kan verbeteren. Wethouder Wim Hermans ontving mevrouw Smit en twee VWS-beleidsmedewerkers op 11 oktober 2019 in Peel en Maas en liet hen ervaren hoe de pilot Hendig werkt. Hendig staat voor meer, betere en simpelere samenwerking tussen gezinscoaches en ondersteuners, hulp- en zorgverleners en tussen gemeente en netwerkpartners.

In gesprek met beroepskrachten

Aan de hand van een fictieve hulpvraag gingen de twee beleidsmedewerkers als ‘ouders’ met gezinscoach Frank Vervoort in gesprek met een aantal beroepskrachten. Die beroepskrachten brengen hun eigen deskundigheid in, bevragen de ouders en de gezinscoach en denken mee over mogelijke oplossingen. De ‘ouders’ voelden zich in eerste instantie wel wat overweldigd door de groep maar dat gevoel was snel weg. Ze voelden zich serieus genomen en op een respectvolle en kritische manier benaderd en bevraagd. En waren tevreden met de voorgedragen oplossingen.

Samenwerking met huisartsen

Vervolgens vertrok het gezelschap naar ‘Grijp het leven’ (Grijp) aan de Ruijsstraat in Panningen. Daar spraken ze met huisarts Esther van Venrooij van Huisartsenpraktijk Maasbree. De huisartsen betrekken de gezinscoaches bij de hulpvragen van kinderen en gezinnen en de gezinscoaches houden in vrijwel alle huisartspraktijken spreekuur. De afgevaardigden van het ministerie spraken verder met een aantal managers van netwerkpartners, die vanaf het begin bij de pilot betrokken zijn. Ook vertelde een ervaringsdeskundige haar levensverhaal en hoe het is om bij Grijp te wonen.

In gesprek met huisartsSa

Erkenning en waardering

Mevrouw Smit sprak namens het ministerie van VWS haar erkenning en waardering uit voor wat ze tijdens het werkbezoek gezien en ervaren heeft. Zij en de beleidsmedewerkers waren aangenaam verrast door de praktische invulling van het werkbezoek. Gewoon doen en ervaren, dat maakte het werkbezoek voor hun speciaal. Wethouder Hermans kreeg van mevrouw Smit het boek ‘Jij hebt de sleutel’ over hoe te stoppen met separeren en betere jeugdhulp te bieden.

\Overhandiging boek mevrouw Marion Smit aan wethouder Wim Hermans

Kennis en ervaring delen

Wethouder Hermans vindt het delen van de kennis en ervaringen die we opdoen in Hendig belangrijk: “Daar past het werkbezoek van VWS goed in. De beweging die we met Hendig willen maken biedt ruimte aan beroepskrachten om de goede dingen te doen samen met de gezinnen die hulp nodig hebben”.