Begroting Peel en Maas 2020 - een keuze voor ruimte en groei

Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft opnieuw een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad aangeboden. Er is ruimte voor € 10 miljoen aan investeringen. De lokale lasten voor inwoners en toeristen blijven laag.

We willen als Peel en Maas blijven groeien in onze ontwikkeling. Niet alleen op het fysiek domein, of qua bevolkingsgroei, maar ook in de kwaliteit van leven en de vitaliteit van onze gemeenschappen: het goede leven in Peel en Maas, zo zegt Paul Sanders, wethouder financiën. Dit alles staat te lezen in de conceptbegroting 2020. Op 12 november 2019 buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

In de begroting 2020 is de lijn van de kadernota ‘een keuze voor ruimte en groei’ geborgd. Het college geeft in de begroting aan welke plannen ze voor 2020 heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten ze verwacht. Met een blik op de komende jaren.

Lokale lasten stijgen nauwelijks

De tarieven voor OZB en afval zijn relatief laag en stijgen nauwelijks in 2020, in tegenstelling tot veel gemeenten in de regio. Ondanks die lage lasten, weten we voor onze inwoners en toeristen een goed voorzieningenniveau en een mooi woon-, werk- en vakantieklimaat te realiseren en onderhouden.

Ambities

Burgemeester en wethouders willen duidelijkheid geven over de dorpsontwikkelingsvisies.

 • Op korte termijn maakt het college keuzes over de toekomstvisie van Helden.
 • In Kessel wordt gestart met de realisatie van de Maasboulevard.
 • In 2020 volgt een besluit over de gemeenschapshuizen in Meijel en Kessel.
 • Er is ruimte voor woningbouw en aandacht voor de juiste woning op de juiste plek voor de juiste bewoners.
 • Daarnaast staat er een aantal woningbouwprojecten op stapel, waaronder Piushof en de Vmbo-locatie.

Duurzaamheidsagenda

De gemeente verduurzaamt in haar relaties met gemeenschappen. Met de inzet van een aantal kerncontactpersonen geeft het college invulling aan één van de verzoeken uit het dorpsmanifest.

 • In 2020 levert het college een duurzaamheidsagenda en een regionale energiestrategie op.
 • Meer concreet worden er windmolens gebouwd in Egchel, ondersteunt het college duurzaamheidsinitiatieven vanuit de gemeenschap, en geeft het college concreet vervolg aan de hoogwaterbeschermingsplannen voor Kessel en Baarlo.

Sociaal domein

Het college wil zijn aanpak in het realiseren van de transformatie in het sociaal domein continueren.

 • Er worden positieve resultaten verwacht van de pilot Hendig, pilot Hulp bij het huishouden en het Leerwerkhuis.
 • Het college wil ook de samenwerking tussen partners in de zorg en veiligheidspartners versterken.

Jeugd

Het college stelt verder voor om in 2020 te investeren in de jeugd: 

 • de school in Helden
 • het kindcentrum in Meijel en
 • de school in Koninglust.

Voor wat betreft Beringe Buiten wordt gestart met de uitvoering. Over de sporthal in Maasbree verwacht het college in 2020 een besluit te nemen.

Uiteraard ondersteunt het college Schutterij Sint Willibrordus in Meijel bij het organiseren van het OLS. In 2020 bestaat de gemeente Peel en Maas 10 jaar. Op diverse momenten geven we met gepaste trots aandacht aan 10 jaar Peel en Maas en vooral aan 10 jaar “Beleef de ruimte”!