Samen Waterklaar - Help mee om wateroverlast te beperken

Geplaatst op donderdag 25 juli 2019

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterorganisaties en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress in uw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil.

Regenpijp? De zaag erin!

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen.

Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken.

Helpt u ook mee om de risico’s van wateroverlast te beperken? Dat kan door het regenwater af te koppelen van het riool. En daar krijgt u ook nog subsidie voor.

Subsidie aanvragen

Als u besluit om maatregelen te treffen en subsidie aan te vragen, komt een adviseur bij u langs, die samen met u de mogelijkheden bekijkt. Wilt u meer weten over onze subsidieregeling of hoe u de tuin waterklaar kunt maken? Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden

Samen WATERKLAAR

Op de website www.waterklaar.nl staat, behalve tips om wateroverlast te beperken, heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit. De komende 4 jaar spelen deze thema’s de hoofdrol in de campagne Waterklaar. Hulp van inwoners, bedrijven en instellingen is dringend nodig. We zijn samen verantwoordelijk om het waterprobleem te beperken. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.