Raad stemt in met voorbereidingskrediet nieuwe school Meijel

Geplaatst op woensdag 26 juni 2019

De raad heeft in haar besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2019 ingestemd met het voorbereidingskrediet van €500.000,00 voor de nieuwe basisschool Den Doelhof in Meijel. Na enkele kritische kanttekeningen over het proces en de daarmee samengaande kosten stemde de raad unaniem in met het voorstel.

Kindcentrum Meijel

Bassischool Den Doelhof, Stichting Kinderopvang Meijel en gemeente zetten samen in op duurzaam Kindcentrum (minstens 40 jaar) in een gedragen, eigentijds en duurzaam gebouw. School en kinderopvang vormen samen Kindcentrum Meijel. In de voorafgaande periode is hard gewerkt om, samen met de omgeving, tot een gedragen locatiekeuze te komen.

Hiervoor zijn uiteindelijk drie ontwerpen gepresenteerd. Ontwerp 3 was voor iedereen de beste keuze. Omdat dit een heel nieuw ontwerp is, is dus een nieuw voorbereidingskrediet nodig.

Volgende stap

“Een nieuw voorbereidingskrediet  is nodig om het ontwerp voor de school verder uit te werken tot aan de aanbestedingsfase. Wij zijn dus blij dat de raad heeft ingestemd”, aldus wethouder Wim Hermans.

Paul Engels, directeur basisschool Den Doelhof: “Het nieuwe schoolgebouw kan nu tot in detail worden ontwikkeld. De school wordt volledig nieuw gebouwd in twee lagen op de huidige locatie van de school. We zetten in op een duurzaam en energieneutraal gebouw met een flexibele indeling waar alle kinderen van Meijel een plekje krijgen. Met het uitgewerkte ontwerp kan de volgende fase starten.”

“De kinderopvang blijft onder één dak met de school om samen Kindcentrum Meijel te vormen. In het derde ontwerp blijft het huidige gebouw van de kinderopvang bestaan en dit wordt uitgebreid met een kleine nieuwbouw. Er komt een nieuwe fysieke koppeling met de school, op dezelfde plek waar die nu is”, zegt Iduna Verstappen – directeur Kinderopvang Meijel.

Wethouder Wim Hermans: “Het proces tot nu toe heeft langer geduurd omdat we goed naar de omgeving hebben geluisterd en gekeken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een resultaat waar alle partijen tevreden mee zijn. Ik ben blij met het draagvlak dat dit ontwerp heeft. “