Extra impuls woningbouw in Peel en Maas

Geplaatst op woensdag 26 juni 2019

In Peel en Maas worden volop vergunningen verstrekt voor de bouw van woningen. In 2019 zijn op dit moment al meer vergunningen afgegeven, dan in heel 2018. De beleidsregel woningbouwverzoeken uit 2018 geeft extra mogelijkheden om in te spelen op de behoeften die er zijn en de ambitie die er ligt. Met als resultaat: een flinke impuls aan woningbouw.

Resultaat beleidsregel 2018

De beleidsregel uit juni 2018 heeft in één jaar tijd ruimte gegeven aan bijna 150 woningen extra. De meeste plannen zitten nog in de voorbereidingsfase. Dat betekent dat een formele aanvraag en vergunning nog ingediend of afgegeven moet worden.

De 150 woningen extra komen bovenop de woningbouwmogelijkheden die al binnen een bestemmingsplan geregeld zijn. Dit jaar zijn al 175 vergunningen afgegeven, voor bouw van woningen die al in het bestemmingsplan geregeld zijn. In elke kern zijn er mogelijkheden om te bouwen.

Mix van doelgroepen

De woningen die via de beleidsregel mogelijk gemaakt zijn, vormen een mooie mix. Van de 150 woningen wordt waarschijnlijk 1/3 deel een koopwoning en 2/3 deel een (sociale)huur woning. Er is aanbod voor jongeren, ouderen, 1 en 2 persoonshuishoudens, met aandacht voor levensloopbestendigheid en voor 24uurs zorg.

Positief effect op leefbaarheid

De woningen die via de beleidsregel mogelijk gemaakt zijn, worden gerealiseerd in leegstaande gebouwen in de kernen of komen in de plaats van gebouwen die worden gesloopt. Daarmee wordt verloedering en dreigende verpaupering van plekken in de kern voorkomen.

“Het opruimen en verbeteren van dit soort plekken heeft een positief effect op de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen”, aldus wethouder wonen Rob Wanten, die tevreden is met de wijze waarop de beleidsregel heeft uitgepakt.  “De extra woningen dragen bij aan onze ambitie voor een toekomstbestendige woningmarkt met ruimte voor groei. Met de beleidsregel kunnen we de juiste woningen toevoegen, van de juiste kwaliteit op de juiste plek.”