Voorkeur 3e ontwerp kindcentrum Meijel

Geplaatst op vrijdag 24 mei 2019

Op maandag 20 mei 2019 is er een vervolgbijeenkomst geweest in de D’n Binger met aanwonenden en het dorpsoverleg rond het kindcentrum Meijel.

Ongeveer 50 belangstellenden, waaronder enkele raadsleden, maakten kennis met het  derde en ook laatste ontwerp. Met de keuze voor dit derde ontwerp is het basisonderwijs samen met de kinderopvang in een kindvriendelijke omgeving voor minstens 40 jaar in een gedragen, eigentijds en duurzaam gebouw gehuisvest.

Derde ontwerp

In januari 2019 zijn 2 ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw in Meijel ook gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers, dorpsoverleg en enkele raadsleden. Het eerste ontwerp, alleen nieuwbouw voor de school was nagenoeg uitgewerkt. Het tweede ontwerp, volledige nieuwbouw voor de school en kinderopvang zat in de onderzoeksfase.

Reacties van omwonenden en de haalbaarheidsstudie leidden tot een 3e ontwerp. Bij het derde ontwerp blijft het gebouw van de kinderopvang bestaan en uitgebreid met een kleine nieuwbouw. De school wordt nieuwbouw in twee lagen en komt op de locatie van de huidige school.

Reacties positief

De bedoeling van de avond was om van de aanwezigen de reacties te horen op het nieuwe ontwerp. De reacties waren positief. Vooral over de uiterlijke kenmerken van de gebouwen kwamen vragen. Na de zomer komt er een bijeenkomst met een 3D-doorkijk waarin de uiterlijke kenmerken zijn uitgewerkt.

Vervolg

De verdere uitwerking van het 3e ontwerp wordt met het voorstel voor een voorbereidingskrediet voorgelegd aan de raad. De besluitvormende vergadering is op 25 juni 2019.

Integrale aanpak omgeving

Bij het ontwerp van een nieuw kindcentrum hoort ook de omgeving. Het gebied wordt omringd door de Kerkstraat, Dorpsstraat, Kurversweg, Zonnedauw, Raadhuisplein, Klamp en Aan de Wijer.

Welke aandachtspunten en wensen liggen hier en kunnen die een plek krijgen? Denk bijvoorbeeld aan verkeer en parkeren, wensen vanuit de sport, openbare speelruimte, toegankelijkheid van het gebied. Door een integrale  aanpak van de omgeving is hier in het proces volop aandacht voor. In het proces kunnen de belanghebbenden op een later tijdstip een bijdrage leveren.