Voor wie en waarvoor zijn de gratis Peel en Maas afvalzakken?

Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019

Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken halen. In Peel en Maas hebben wij drie soorten zakken voor verschillend afval. Deze worden helaas niet altijd op de juiste manier gebruikt.

Daarom zetten wij dit op een rij:

 • Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal: deze zakken zijn alleen voor inwoners die luiers of incontinentiemateriaal apart inzamelen. In elke kern is minimaal één inzamelpunt voor luiers.
 • Grijze restafvalzakken: deze zakken zijn voor iedereen maar alléén bestemd voor restafval. Het restafval wordt aan huis opgehaald.
 • Doorzichtige PMD-zakken: deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan PMD-zakken. PMD wordt aan huis opgehaald.
 • Zakken mogen maximaal 5 kilo wegen.

Onjuist gebruik van de zakken

We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken aan in de PMD-containers. De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de zakken op de juiste manier en alléén voor de afvalinzameling worden gebruikt.

Soms worden grote containerzakken gebruikt door bewoners. Dat mag, maar dan moet wel de zak vooraf los van de rand worden gemaakt. In de gft-container mag u alleen maar composteerbare zakken gebruiken. Grote containerzakken verstrekken wij niet.

PMD zakken

U mag PMD (Plastic, Metaal en Drinkverpakking) los of in een doorzichtige zak in de container aanbieden. PMD in grijze/zwarte zakken worden door het bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd, omdat men niet kan zien wat er in de zakken zit. Ook zit er vaak afval in de PMD-container dat er niet in mag.

Afkeur van PMD betekent dat dit afval alsnog bij het restafval komt, dit is slecht voor het milieu en onnodig hogere kosten met zich mee. De PMD-zakken mogen dus niet in de PMD-container worden gebruikt. De komende tijd gaan we actiever controleren op het juist aanbieden.

Wat is PMD

 • Plastic verpakkingen: plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons van wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoo, plantenpotten.
 • Metaal (blik): drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen deksels van potjes, kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.
 • Drankpakken: kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt) of gezeefde tomaten,
 • Kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.

Wat is géén PMD

 • Verpakkingen met inhoud, chipszakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak.
 • Ook hard plastic zoals speelgoed hoort bij restafval.
 • Groot materiaal, bijvoorbeeld tuinstoelen, kunt u gratis wegbrengen naar het milieupark.

Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze, dankjewel daarvoor!

60 liter PMD zakken.

35 liter restzakken