Peel en Maas scoort hoog in afval scheiden

Geplaatst op woensdag 6 februari 2019

Uit een onderzoek naar afvalinzameling bij de Limburgse gemeenten blijkt dat inwoners in Peel en Maas hoog scoren in afval scheiden. In de grijze restafvalzak zit per jaar nog maar 38 kg per persoon. Daarmee scoren we in Limburg als een van de beste. Ook voor de andere afvalsoorten scoren we goed. Met restafval, GFT, Papier, karton/papier, KCA en PMD staan we in de top 4. Met glas, textiel, luiers en frituurvet scoren we gemiddeld.

Inwoners Peel en Maas zorgvuldig in afval scheiden

Inwoners van Peel en Maas zijn zorgvuldig in het scheiden van afval. Bij het restafval zitten nauwelijks nog andere afvalsoorten.  Dit zien we ook in het tevredenheidsonderzoek terug. Ongeveer 80% van de inwoners geeft aan dat het scheiden weinig moeite kost en meer dan 90% geeft aan dat ze afvalscheiding belangrijk vinden. ‘Niet gek dus dat we zo goed scoren, en dat hebben we te danken aan onze inwoners” aldus wethouder Sanders.

Investeren in de toekomst

Onze ambitie voor afvalscheiding met een nieuwe manier van inzamelen en een eigen inzameldienst lag hoog. Om dit te bereiken moesten we contracten opzeggen en uit het regionale samenwerkingsverband stappen.

Het afscheid nemen van de voormalige inzamelaar heeft ook geld gekost. We zaten in een samenwerkingsverband en als je daaruit weg gaat, is het logisch dat daar kosten aan verbonden zitten. Na veel discussie zijn we overeengekomen dat we Reinigingsdienst Maasland 1,1 miljoen verschuldigd zijn.

De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat we dit bedrag met onze nieuwe manier van inzamelen uiteindelijk in een aantal jaar terug verdienen. Doordat we nu meer afvalsoorten als grondstoffen kunnen afvoeren zijn we daar minder geld voor kwijt. De buitendienst is daarnaast goedkoper, biedt net wat extra service, zij komen namelijk in alle straten van de gemeente en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt net dat extra opstapje naar een nieuwe toekomst. 

Omdat we zelf de regie hebben op de afvalstromen, kunnen we blijven kijken naar mogelijkheden om nog beter afval te scheiden. Dit doen we bij voorkeur samen met lokale bedrijven, denk bijvoorbeeld aan de sortering van textiel.