Melding of vergunning bij evenementen

Geplaatst op donderdag 31 januari 2019

Vanaf 16 januari 2019 zijn de regels voor evenementen aangepast. Vanaf die datum is het mogelijk dat u voor uw evenement geen vergunning meer aan hoeft te vragen, maar kunt volstaan met het indienen van een melding. Hiermee maken we het voor kleine evenementen gemakkelijker en kunnen we meer aandacht geven aan de grotere evenementen die meer impact hebben op de omgeving.

Er ontstaan hiermee drie categorieën evenementen:

Vergunningsvrij

Deze categorie blijft ongewijzigd. Wandeltochten, fietstochten en optochten dan wel optredens van fanfares, drumbands of zanggroepen enz. blijven vergunningsvrij mits voldaan wordt aan de bestaande criteria.

Meldingsplicht

Op de website kunt u een eenvoudige vragenlijst doorlopen om te zien of uw evenement meldingsplichtig is. Als uw evenement meldingsplichtig is kunt u via de website een melding indienen. Bij de digitale melding doorloopt u een eenvoudige vragenlijst en moet u enkele documenten toevoegen. De richtlijnen voor de melding zijn opgenomen in het besluit “Nadere beleidsregels evenementen”.

Vergunningsplicht

U heeft een evenementenvergunning nodig voor evenementen waar meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn en die niet vallen onder de categorie vergunningsvrij of meldingsplichtig. Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) van toepassing. Dit besluit is in het proces voor een evenementenvergunning opgenomen. Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning is afgestemd op het Bbgbop. Omdat het om grote evenementen gaat moet u gedetailleerde informatie invullen en documenten bijvoegen.

Online melden en vergunning aanvragen

Op de webpagina Evenement organiseren checkt u eenvoudig onder welke categorie uw evenement valt en wat u hiervoor moet doen. U kunt eenvoudig een evenementenmelding doen of een evenementenvergunning aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over de inhoud van het besluit nadere regels vergunningsvrije evenementen en het Bbgbop. Sinds 1 januari 2015 berekenen we geen legeskosten voor evenementen. Ook verstrekken we meerjaren evenementenvergunningen aan evenementen welke jaarlijks op dezelfde wijze plaatsvinden.

Evenementenkalender

Meld uw evenement gratis aan op de online evenementenkalender.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum op 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.