Containers niet leeg?

Geplaatst op maandag 7 januari 2019

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die niet zijn leeggemaakt.

De vuilnisauto rijdt niet terug voor:

  • verkeerd aangeboden containers
  • vastgevroren containers
  • containers die te laat buiten gezet worden.

Het afval wordt vanaf 07.00 uur ’s morgens opgehaald. Zorg dat het afval op tijd buiten staat.

Is uw container nog niet vol?

Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Lees meer over afval.