Containers niet leeg?

Geplaatst op woensdag 5 december 2018

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die niet zijn leeggemaakt.

De vuilnisauto rijdt niet terug voor:

  • verkeerd aangeboden containers
  • vastgevroren containers
  • containers die te laat buiten gezet worden.

Het afval wordt vanaf 07.00 uur ’s morgens opgehaald. Zorg dat het afval op tijd buiten staat.