Koninklijke Onderscheiding Cees van der Knaap uit Kessel

Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018

Op dinsdag 17 juli 2018 om 17.30 uur heeft loco-burgemeester Rob Wanten een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Het betreft een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan:

de heer C.S.V.M. van der Knaap (Cees) (72) uit Kessel
 

Foto Cees van der Knaap

Maatschappelijke verdiensten:

1985 - 1995

Bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Kessel. De stichting is opgeheven en opgegaan in een grotere scholengemeenschap in de gemeente Peel en Maas. Betrokkene trok de kar in vele commissies en streed voor een nieuwe school waarbij gelet diende te worden op de functionaliteit. Hij was ook de schakel tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.

2002 – heden

Voorzitter (2002 – 2017) en bestuurslid van de Stichting Welzijn van Kessel en Kessel-Eik. Betrokkene zet zich in voor het welzijn van de bewoners op het gebied van verkeersveiligheid, sociale voorzieningen et cetera. Zo was hij betrokken bij de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum met daarin appartementen voor ouderen, kindercentra en de openbare bibliotheek. Tevens was hij de grondlegger van het plan om de kernteams van Kessel en Kessel-Eik te verbinden en nauw te laten samenwerken.

2005 – heden

Penningmeester/secretaris (2005 – 2017) en bestuurslid van de Stichting Vrijwilligers Vervoer Kessel en Kessel-Eik. Via deze stichting regelen vrijwilligers het vervoer voor andere dorpsbewoners die minder mobiel zijn en voor wie de reguliere vervoersvoorzieningen niet toereikend zijn. Betrokkene draagt zorg voor (het onderhoud aan) de vervoersmiddelen, hij werft vrijwilligers en sponsors en onderhoudt de contacten met andere stichtingen die betrokken zijn bij het welzijn van de bewoners van Kessel. Daarnaast is hij zelf actief als chauffeur. Mede door zijn inzet, financiert de provincie Limburg een nieuwe Wensbus.

Wij danken de heer van der Knaap voor zijn inzet en feliciteren hem van harte met het ontvangen van deze verdiende onderscheiding.