Koninklijke Onderscheiding Jan Berkers uit Helden

Geplaatst op zaterdag 9 juni 2018

Op zaterdag 9 juni 2018 om 20.30 uur heeft burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo op locatie bij Voetbal Vereniging Helden een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Het betreft een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan:

de heer J.H.C. Berkers (Jan) (69) uit Helden

Foto Jan Berkers uit Helden

Maatschappelijke verdiensten:

Voetbalvereniging Helden:

  • 1989 - 1999 voorzitter van het hoofdbestuur. Onder leiding van betrokkene werd het aantal kleedruimtes uitgebreid en de kantine gerenoveerd. Hij zette zich in om hierbij de kosten zo laag mogelijk te houden door (bouw) materialen via sponsoring te verwerven en de werkzaamheden voornamelijk te laten uitvoeren door vrijwilligers.
  • 1999 – 2016 initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de sponsorcommissie. Betrokkene maakte zich sterk voor de verbetering van de fondsenwerving en wist het jaarlijkse bedrag bijna te verdrievoudigen. Onder zijn leiding werden nieuwe sponsorpakketten geïnitieerd en wervingsteksten verbeterd. De contracten met de toenmalige sponsoren werden hernieuwd en nieuwe sponsoren werden aangetrokken. Vervolgens initieerde hij de nieuwe website en begeleidde hij de integratie van de supportersvereniging in de sportvereniging. Hij startte de uniformering van de verenigingskleding en het centraal reinigen van de sportkleding. Ook voerde hij de barbecue bij de seizoenafsluiting in. Ten slotte was hij verantwoordelijk voor de publicatie van het verenigingsblad ‘Zoefiebode’ na de fusie met de voetbalvereniging SV Zoefie.
  • 2012 – heden vrijwilliger zaterdagdienst. Betrokkene ontvangt bezoekende verenigingen en scheidsrechters, verzorgt de catering en houdt toezicht op de kleedlokalen. Daarnaast is hij wedstrijdcoördinator voor de scheidsrechters.
  • 2012 – heden lid van de onderhoudsploeg. Betrokkene helpt bij het onderhouden en schoonmaken van de sportaccommodatie en de reclameborden.

Overige activiteiten:

  • 1995 – 2008 mede-initiatiefnemer, medeoprichter, lid (1995 – 1998), en voorzitter (1998 – 2008) van de Sportraad te Helden. Dit was het overlegorgaan van sportverenigingen in de voormalige gemeente Helden ten behoeve van een gezamenlijke benadering van overheden en het bedrijfsleven. Onder zijn leiding kwam de gemeentelijke ‘Sportnota Helden’ tot stand, startte er cursussen voor de werving en het behoud van vrijwilligers, werd er een sportcoördinator aangesteld en het ‘sportcafé’ geïntroduceerd. Hij zette zich in om de medewerking en betrokkenheid van de aangesloten verenigingen te vergroten en te verbeteren.
  • 2005 – heden adviseur, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Thyas. Deze organisatie beheert het multifunctionele sportcomplex Thyas. Betrokkene zette zich in voor het oplossen van de opstartproblemen en de continuïteit van het project. Daarna maakte hij zich sterk voor de verbetering van het complex. Zo werd het hoogteparcours onder zijn leiding en met zijn medewerking vervangen door een toegankelijker survivalparcours, werd de wielerbaan gerenoveerd en kreeg de kantine een opknapbeurt. Ook zette hij zich in voor het betrekken van de jeugd bij het (gebruik van) het complex.