Erfbeplantingsproject van start

Geplaatst op dinsdag 1 mei 2018

Het erfbeplantingsproject Peel en Maas wordt ook in 2018 voortgezet en start op 1 mei 2018 en sluit op 1 september 2018. Aanmelden is alleen mogelijk voor aanplant die wordt gerealiseerd in het buitengebied (buiten de bebouwde kom).

De regeling geldt voor boerderijen en niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. Ook bedrijven aan randen van de bebouwde kommen kunnen gebruik maken van deze regeling. Doel van het project is het groener maken en houden en groener beleven van het buitengebied.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen er uitsluitend streekeigen, dus inheemse bomen en struiken geplant worden. Coniferen, laurierhagen, dennen en sierplanten worden dus niet vergoed. Daarnaast is het regulier onderhoud van groot belang.

Er worden alleen plannen gemaakt en plantmateriaal vergoed aan eigenaren, die de erfbeplanting duurzaam in stand gaan houden over een periode van tien jaar. Daarom is de deelnemer verplicht om aanwezig te zijn bij de korte instructiebijeenkomst en op de uitgiftedag het plantmateriaal zelf op te halen.

  • Zaterdag 20 oktober 2018, instructie bijeenkomst
  • Zaterdag 24 november 2018, uitgifte plantmateriaal.

In september ontvangt u een brief met locatie en tijdstippen.

Bijdrage erfbeplanting aanvragen

Kosten

Op basis van een beplantingsplan dat door een landschapsarchitect in samenspraak met u wordt opgesteld, kan de bewoner van het buitengebied overgaan tot de aanplant van het erf. De totale kosten van het plantmateriaal mogen niet meer bedragen dan € 1.600,00.

Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van maximaal € 560,00. De kosten voor het opstellen van het inrichtingsplan/beplantingsplan, evenals 65% van het plantmateriaal zijn voor rekening van de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Arno Linssen van de gemeente Peel en Maas, tel. 077-306 66 66, e-mailadres arno.linssen@peelenmaas.nl. Er is slechts beperkte aanmelding mogelijk. Bij de aanmeldingen geldt ‘wie het eerst komt wie het eerste maalt’. Hiervoor moet een via DigiD ondertekende aanmelding met een goedgekeurd inrichtingsplan bij de gemeente binnen zijn. Een snelle aanmelding is dus voor u van belang!