Herinrichting Panningen Zuid

Geplaatst op zaterdag 28 april 2018

De afgelopen maanden is samen met een klankbordgroep gewerkt aan de nieuwe herinrichting voor Panningen Zuid. In het nieuwe ontwerp is goed gekeken naar het creëren van meer ruimte om de doorgang van de rijweg te optimaliseren in smalle straten. Ook is aandacht geschonken aan klimaatadaptatie, door zoveel mogelijk duurzaam groen in de wijk aan te brengen.

Presentatie ontwerp

Ondanks het warme weer waren donderdag 19 april een zeventigtal inwoners van de Heuvelhoek naar “De Houbereij” gekomen voor de presentatie van het nieuw herinrichtingsontwerp van hun wijk.  Buiten de nieuwe herinrichting wordt ook het regenwater afgekoppeld. Dit wordt gedaan door naast het bestaande vuilwaterriool een regenwaterriool aan te leggen.

Door deze maatregel wordt het regenwater en rioolwater gescheiden en apart afgevoerd. Het rioolwater gaat naar de zuiveringsinstallatie waar het wordt gezuiverd. Het regenwater dat op de rijweg, trottoirs en inritten valt komt via kolken (putjes) in de weg terecht in het nieuwe regenwaterriool waarin het water in de grond kan bezinken.

Bij een hele extreme regenbui kan het voorkomen dat het regenwaterriool meer water krijgt dan het aankan. Dan stort dit water over in de waterbuffer bij de Zeel. Deze buffer wordt om extra water te kunnen bergen vergroot met 2000 m³ extra berging .

Vervolg

Het gepresenteerde ontwerp wordt nu vertaald in een bestek met bijbehorende werktekening. Zodra deze gereed zijn wordt het herinrichtingsproject op de markt gezet voor aanbesteding.

Waterklaar

Steeds vaker scheiden we het regenwater van het vies rioolwater.  Daar waar infiltratie niet mogelijk is vangen wij het regenwater op in buffers of indien mogelijk wordt het afgevoerd naar beken en sloten. Iedereen kan hier een steentje bijdragen, maak je tuin waterklaar. Samen maken we het verschil.