Cliëntenervaringsonderzoeken

Geplaatst op dinsdag 17 april 2018

Dit voorjaar worden weer cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het onderzoek loopt tot en met 1 juni 2018. Met de informatie die we ophalen vanuit het onderzoek kunnen we de zorg en ondersteuning verbeteren.

Vragenlijst Participatiewet en schuldhulpverlening

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de Participatiewet en/of schuldhulpverlening? Dan kan het zijn dat u in de week van 25 april 2018 een brief met daarbij een vragenlijst ontvangt. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst invult. Het invullen kunt u zelf doen, of met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u ontvangt.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek wordt, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden u hebt gegeven.

Vragen of afmelden?

Heeft u vragen over het onderzoek, of wilt u zich afmelden?
Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van ZorgfocuZ: 050-205 30 14 of via e-mailadres helpdesk@zorgfocuz.nl.

Ervaringen delen over Jeugdhulp en Wmo

Voor Jeugdhulp en Wmo ontwikkelt de gemeente Peel en Maas een nieuwe aanpak van het ervaringen delen. Dit doet de gemeente in samenspraak met burgers en hun naasten en beroepskrachten en belangenorganisaties, zoals het gehandicaptenplatform Peel en Maas. Er worden dus geen vragenlijsten gestuurd naar inwoners die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de Jeugdhulp of Wmo. Heeft u hierover vragen, dan kunt u die per mail stellen via Ron Genders, ron.genders@peelenmaas.nl.