Volgende stap dijkversterking en verlegging

Geplaatst op donderdag 29 maart 2018

De dijken tussen Baarlo en Hout Blerick voldoen niet aan de landelijke veiligheidseisen. Om die reden is het waterschap in samenwerking met de gemeenten een verkenning gestart naar het versterken, verlengen en ten noorden van Baarlo verleggen van de dijken.

Het afgelopen jaar is met de omgeving verkend welke varianten daarbij denkbaar zijn. Deze varianten zijn nu allemaal beschreven in een notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD). Hierin is ook beschreven op welke (milieu-) effecten deze varianten onderzocht gaan  worden. Op basis van het NRD wordt een Milieu effectrapportage opgesteld (MER). Samen met de gemeente Venlo gaan we voor dit gebied een structuurvisie maken waarin de voorkeursvariant uit het MER onderdeel wordt van een visie op het gehele gebied.

Inloopmiddag

De NRD kunt u digitaal bekijken of op uw gemak nalezen in het Huis van de Gemeente. Op 3 april 2018 bent u tussen 16.00 uur 20.00 uur van harte welkom tijdens de inloopavond in zaal Unitas in Baarlo. Wij staan samen met het waterschap en de gemeente Venlo klaar om vragen te beantwoorden.

Wij hebben ook twee vragen aan u.

  1. Hebben we alle varianten in beeld gebracht of ontbreekt er nog een?
  2. Onderzoeken we de juiste onderwerpen?

Via een zienswijze kunt u ons dit laten weten. Dit kan tot en met 25 april 2018.

Wij ontmoeten u graag 3 april 2018.