Wie verdient de Cultuurprijs 2018?

Geplaatst op vrijdag 16 maart 2018

Op vrijdag 30 november 2018 wordt weer de Cultuurprijs 2018 in het DOK6 Theater uitgereikt. Kaarten zijn vanaf het najaar te koop. Voorafgaand aan deze feestelijke avond, kunt u zelf uw stem uitbrengen op de Publieksprijs.

De Cultuurprijs is voor personen, instellingen en initiatieven, die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven van onze gemeente. En Peel en Maas barst van het culturele initiatief. Daar mogen we behoorlijk trots op zijn en de Cultuurprijs Peel en Maas is dan ook een mooie erkenning hiervoor.

Wilt u een persoon, vereniging of initiatief voordragen voor de cultuurprijs, stuur een brief naar: Gemeente Peel en Maas, t.a.v. Selectiecomité Cultuurprijs, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl. Zet dan bij het onderwerp: ‘Nominatie Cultuurprijs’.

Inzendtermijn

Uiterlijk zondag 13 mei 2018 moet uw inzending bij het Selectiecomité binnen zijn. Onderbouw uw inzending met heldere, overtuigende argumenten. Het Selectiecomité beoordeelt vervolgens alle inzendingen en brengt een advies uit aan het College van burgemeester en wethouders. Het College beslist uiteindelijk wie de prijs in ontvangst mag nemen.

Voorwaarden

Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de kandidaat moet een bijzondere meerwaarde hebben voor de cultuur in onze gemeente;
  • de kandidaat moet het belang van de gemeenschap dienen;
  • van de kandidaat moet een inspirerende werking uitgaan;
  • er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit;
  • anderen moeten de kandidaat voordragen, het is dus niet mogelijk om zichzelf of de eigen organisatie voor te dragen.

Wat is cultuur?

Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans, fotografie, architectuur en folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook veel mensen zich inzetten voor cultuureducatie en geschiedkunde. Zowel amateur- als beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor de prijs.