Bezemactie voor agrarische bedrijven in Limburg

Geplaatst op woensdag 31 januari 2018

Alle Limburgse agrariërs kunnen meedoen met de Bezemactie Limburg. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkend afvalverwerker op het bedrijf. Deelnemers worden bezocht door een adviseur van een lokale gewasbeschermingsmiddelenorganisatie.  

Aanmelden tot 23 februari 2018

U kunt zich aanmelden tot 23 februari 2018 op de website Bezem door de middelenkast. Na aanmelding belt een adviseur om een bedrijfsbezoek in te plannen. De adviseur bekijkt welke middelen wel of niet zijn toegelaten.

Middelen waar u vanaf wilt, zet u apart in de middelenkast met de bezembon (krijgt  u van de adviseur). Op de bezembon staat de af te voeren hoeveelheid is een bewijs dat u meedoet aan de actie. Binnen 8 weken na het bezoek worden de (restanten) bestrijdingsmiddelen opgehaald door een erkend afvalinzamelaar.

Kijk voor meer informatie op de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel de Bezemfoon op 0345-470747.

De bezemactie is mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Op deze wijze werken we aan een betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.