Stemmen voor het referendum op 21 maart 2018

Geplaatst op donderdag 25 januari 2018

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente?  Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om namens u te stemmen. Degene die namens u stemt, moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Per post stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij gemeente Den Haag, Publiekszaken/Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag.

Dit verzoek om uiterlijk op 21 februari 2018 binnen zijn. Voor de gemeenteraadsverkiezing bestaat deze mogelijkheid niet. Daarvoor bestaat de mogelijkheid om uw stem uit te brengen bij volmacht.

Informatie of vragen

Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans van het Klant Contact Centrum  of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.