Ondertekening participatieverklaring

Geplaatst op woensdag 20 december 2017

Op dinsdag 19 december 2017 ondertekenden 64 nieuwe inwoners van Peel en Maas, houders van een vluchtelingenstatus, de participatieverklaring.

Zij hebben een traject van thematische workshops over onder meer normen en waarden, participatie, wet- en regelgeving, gezondheidszorg en werken in Nederland gevolgd en sloten dit af met de ondertekening. Onze nieuwe inwoners hebben hiermee een belangrijke stap gezet in hun inburgering en gaan door met het leren van de taal, het opdoen van werkervaring, voorwaarden voor de opmaat naar een werkend leven in Nederland.

Taalvaardigheid en een idee hebben van de normen en waarden in Nederland maken het mogelijk ook contacten te leggen en aansluiting te zoeken bij de mensen in de kernen, niet alleen de buren, maar ook de diverse verenigingen en initiatieven. Via taalcafé en zogenaamde taalmaatjes programma’s wordt er in diverse kernen al gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Maar alleen door een gezamenlijke inspanning, een glimlach, een open houding en nieuwsgierigheid naar de onbekende ander, heeft integratie een kans van slagen.

De gemeente Peel en Maas gaat door met het aanbieden van het participatieverklaringstraject voor de nieuwe inwoners/statushouders in Peel en Maas.