Kunst in bruikleen

Geplaatst op maandag 6 november 2017

Al een aantal jaren hebben wij kunstvoorwerpen uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel bewaard in diverse depots.

Natuurlijk willen we graag dat de kunstvoorwerpen zichtbaar zijn voor zo veel mogelijk mensen en daarom willen wij  deze kunstvoorwerpen in bruikleen geven aan organisaties met een openbare functie in Peel en Maas. Denk aan apotheken, sportclubs, multifunctionele accommodaties, gemeenschapshuizen, huisartsen, dorpsdagvoorzieningen. 

Heeft u als particulier een monumentaal pand, dan kunt u ook kunstvoorwerpen in bruikleen nemen. Voorwaarde is dan wel dat u de kunstvoorwerpen ten minste 2 keer per jaar openstelt voor het publiek.

Voorwaarden

Aan het in bruikleen nemen van kunstvoorwerpen zijn een aantal bruikleenvoorwaarden gekoppeld.

Verzekering

De kunstvoorwerpen zijn en blijven eigendom van de gemeente en blijven daarom ook verzekerd door de gemeente als u zich aan de bruikleenvoorwaarden houdt.

Ga naar de kunstvoorwerpen

Inloopspreekuur

Iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 -16.00 uur kunt u uw verzoek indienen voor het in bruikleen nemen van een kunstvoorwerp en het stellen van eventuele vragen. Ook is het mogelijk om voor andere tijdstippen een afspraak te maken.

Tijdelijke tentoonstelling

Om u kennis te laten maken met de kunstvoorwerpen wordt er in de maanden november en december 2017 een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd in het Huis van de Gemeente. De uitgifte van de kunstvoorwerpen gebeurt op basis van het principe ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’.

Mocht u interesse hebben in een kunstvoorwerp, dan kunt u dit vanaf 10 november 2017 op het inloopspreekuur  aangeven.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl onder vermelding van ‘kunstvoorwerpen uitleen’ en wij nemen binnen een paar werkdagen contact met u op.