Geen prut in de put

Geplaatst op maandag 9 oktober 2017

Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van straatputten (kolken) kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. De helft van de straatkolken is niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie. Regenwater (eventueel met afval) komt daardoor rechtstreeks in de beek terecht. Echt prut dus!

‘Wat veel mensen niet weten is dat een groot deel van de straatkolken niet meer aangesloten zijn op de riolering’, aldus wethouder van Kessel. ‘Als gemeente zoeken wij oplossingen om grote hoeveelheden regenwater af te voeren zonder overlast voor onze inwoners. Een van die oplossingen is om schoon regenwater direct naar een buffer, infiltratieput of beek te leiden. Met alles wat er in het riool verdwijnt is het regenwater alleen niet meer zo schoon tegen de tijd dat het bij de beek aan komt. Dit is zonde want in Peel en Maas is het mooi wandelen en fietsen langs een van de vele beken. Denk ook na voor je een emmer met schoonmaakmiddel door de put spoelt, dit vormt een gevaar voor planten, vissen of andere dieren die leven in en rond het water.’

De campagne geen Prut in de Put is een initiatief van Waterpanels Limburg het samenwerkingsverband van 32 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

 Kijk voor meer informatie op www.geenprutindeput.nl