Duidelijkheid voor plannen met windenergie op de Egchelse Heide en de Schorf

Geplaatst op vrijdag 22 september 2017

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet de gemeente Peel en Maas zich in voor meer duurzame energie, waaronder windenergie. Naast minder CO2 uitstoot, maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Om die redenen is één van de doelstellingen van de gemeente om tenminste één windpark te ontwikkelen met 4 of 5 windmolens.

Initiatieven

In het gebied de Egchelse Heide en de Schorf zijn twee initiatieven voor windenergie. Vanwege beperkingen door o.a. defensieradar kan slechts één van de twee gerealiseerd worden. Op verzoek van inwoners van Beringe en Egchel en de initiatiefnemers heeft de gemeente besloten om op 18 september 2017 duidelijkheid te geven over hoe verder te gaan met deze plannen. 

Het plan van windpark Egchelse Heide wordt in behandeling genomen. Windpark Egchelse Heide heeft er voor gekozen om, conform het beleid, een uitgebreide omgevingsvergunning aan te vragen. Aan het principeverzoek van windpark Beringe, in de huidige vorm, wordt geen medewerking verleend. Wel merkt de gemeente windpark Beringe aan als terugvaloptie en doet een handreiking richting de initiatiefgroep door te onderzoeken of er alternatieve opties mogelijk zijn.

Huiswerk voor de initiatiefnemers

Om te zorgen dat het plan volledig voldoet aan de eisen moet windpark Egchelse Heide nog aanvullingen doen. Daarnaast blijft de gemeente een vinger aan de pols houden als het gaat om het betrekken van burgers en het laten terugvloeien van de opbrengsten naar de gemeenschap.

Procedure vergunningverlening

De gemeente toetst het plan aan de wettelijke kaders die gelden, zoals bijvoorbeeld voor geluid en slagschaduw. Op die manier worden de belangen van de burgers beschermd. Dit onderzoek zal nog maanden in beslag nemen en een definitieve vergunning mag dan ook pas verwacht worden in 2018.