Wij zoeken getuigen! Drugsafval gedumpt in Maasbree

Geplaatst op dinsdag 19 september 2017

Op woensdag 13 september 2017 is in het buitengebied van Maasbree weer drugsafval gedumpt. Hier werden in de omgeving van Hulsing ongeveer 50 vaten van 20 liter drugsafval aangetroffen. Op dinsdag 29 augustus 2017 werden op dezelfde plaats ook al 12 vaten van 100 liter gedumpt.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt snel te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. De opruimkosten kosten geld. Geld dat uiteindelijk door de gemeenschap wordt betaald.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Wij  vragen mogelijke getuigen van de dumping zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord, meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.

U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid, 077 -306 66 66, e-mailadres iserietsnietpluis@peelenmaas.nl. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

De strijd tegen drugs

In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas. Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties.. Met de provinciale en gemeentelijke campagne Wat zet jij op het spel en 
Wat staat er op het spel willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s voor zichzelf en hun omgeving.

We doen er alles aan om drugsproductie, drugshandel en drugsdumping tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is. Uw hulp is daarbij hard nodig. We willen inwoners en bedrijven alert maken op signalen van drugsproductie en drugshandel en ze stimuleren verdachte situaties (indien gewenst volledig anoniem) te melden.

Delen vermoedens

Wij vragen u niet om te klikken, maar wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf er dus niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de gemeente, ook als u twijfelt. Het kan een onderbuikgevoel zijn.

Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van auto’s en kenmerken van verdachte personen.

Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed. Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende te komen. Wij overleggen graag met u.