Waterschap Limburg doet onderzoek anti-piping scherm in Baarlo

Geplaatst op vrijdag 28 juli 2017

Waterschap Limburg gaat een proef uitvoeren met een innovatief kunststof anti-piping scherm. De proef begint half augustus 2017 en duurt tot uiterlijk eind oktober 2017.

Onderzoek op buitendijks terrein in Baarlo

Het onderzoek vindt plaats in Baarlo op het buitendijks terrein, grenzend aan de waterkering tussen de Vergelt en de Kwistbeek.
Na afloop van het onderzoek worden alle schermen verwijderd en wordt het perceel in de oude staat terug gebracht.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is te kijken of het kunststof scherm in de bodem gebracht kan worden en welke inbrengtechniek hiervoor het meest geschikt is.

Wat is piping?

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog en kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij uitslijting van het kanaal de dijk instorten.

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op met Waterschap Limburg via 077 – 389 1111 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie over de dijkversterking en/of verlegging in Baarlo vindt u op de website van Waterschap Limburg.