Twee initiatieven in Peel en Maas voor ontwikkeling van windenergie

Geplaatst op woensdag 19 juli 2017

In de gemeente Peel en Maas zijn twee initiatieven met plannen om een windmolenpark te realiseren, windpark Egchelse Heide en windpark Beringe. Van beide initiatieven is de gemeente op de hoogte. Windpark Egchelse Heide heeft een aanvraag  omgevingsvergunning ingediend en windpark Beringe heeft een principeverzoek ingediend.

Aangepast beleid

In de maand juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het beleid voor windenergie aangepast. Beide initiatieven zijn aan de hand van dit herziene beleid opnieuw getoetst en de aanvraag omgevingsvergunning van windpark Egchelse Heide en het principeverzoek van windpark Beringe voldoen niet aan de gewenste gestelde eisen.

Zes weken voor aanvulling

Beide initiatiefnemers krijgen zes weken de tijd om een aanvulling te doen. Dit betekent dat in week 34-2017 duidelijk wordt of een initiatief de gewenste kwaliteit haalt om vervolgens de volgende stappen te kunnen zetten.

Informeren omgeving

Een van deze stappen is ook het informeren van de omgeving waar het windpark is gepland. Na week 34 zal er meer duidelijkheid zijn en kunnen de initiatiefnemers ook de inwoners en geïnteresseerden in de omgeving informeren.

Uiteindelijk één windpark

In het gebied kan één windpark gerealiseerd worden. De initiatieven liggen zo dicht bij elkaar dat een wederzijdse negatieve beïnvloeding zal plaatsvinden op de aspecten windvang, radardekking en landschap. Hierdoor achten wij de (economische) uitvoerbaarheid van twee plannen in hetzelfde gebied bijzonder klein. De gemeente heeft een actieve rol gespeeld om de initiatieven te stimuleren om te komen tot samenwerking. Dit heeft helaas geen resultaat gehad.

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren.