Wilt u ook een vermelding in de gemeentegids van 2018?

Geplaatst op dinsdag 4 juli 2017

Er verandert veel op het gebied van het Sociaal Domein. Steeds meer en steeds beter weten inwoners en maatschappelijke partners de leefomgeving te vormen en te verbeteren. De gemeente doet een stap terug en maakt daarmee ruimte voor allerlei initiatieven op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg.

Binnen deze gebieden wordt er door veel mensen hard gewerkt om onze gemeente en gemeenschap mooier te maken. Om dit inzichtelijk te maken, om mensen elkaar te laten stimuleren en om mensen met elkaar in contact te brengen wil de gemeente Peel en Maas deze niet-commerciële burgerinitiatieven de gelegenheid geven zich kort te presenteren in de gemeentegids van 2018. Voorbeelden zijn repaircafe, theaterwerkplaats, begeleidingsdienst.

Hoe werkt het?

Voor een vermelding in de gemeentegids van 2018 vragen wij u om het initiatief in maximaal 200 woorden te omschrijven. Zoek ook een mooi, passende foto in jpg-formaat om bij de tekst te plaatsen. Een foto is niet verplicht. En vergeet niet om de belangrijkste contactgegevens van het initiatief te vermelden.

Denk aan:

  • naam contactpersoon
  • bezoekadres
  • postadres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • website adres
  • facebook en twitteraccount
  • openingstijden.

De contactgegevens tellen niet mee voor de 200 woorden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze vermelding.

Aanleveren

Aanleveren kan tot uiterlijk donderdag 17 augustus 2017 door de tekst en foto (.jpg) te mailen naar maria.witbaard@peelenmaas.nl.

De gemeentegids 2018 kent een oplage van ruim 20.000 exemplaren en wordt begin januari 2018 verspreid. Let op: de gemeente Peel en Maas behoudt zich het recht inzendingen te redigeren of niet te plaatsen. Teksten en links van commerciële aard worden niet geplaatst.