Pilot vrijlaten sluitingstijden horeca

Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 juni 2017 besloten om voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de sluitingstijden van de horeca te laten vervallen.

Peel en Maas is een gemeente die wil aansluiten bij de bewegingen in de samenleving. Eén van die bewegingen is dat in de loop der tijd het uitgaanspatroon voor de lokale horeca meer en meer is verschoven naar de nachtelijke uren. De afdeling Peel en Maas van de Koninklijke Horeca Nederland  (waarbij het merendeel van de lokale horeca is aangesloten) heeft daarom gevraagd om -in navolging van veel regiogemeenten- ook in Peel en Maas de sluitingstijden voor de horeca te laten vervallen.

Pilot reguliere commerciële horeca-inrichtingen

Door de pilot krijgen ondernemers meer ruimte om te ondernemen en zullen er minder situaties zijn waarbij grote groepen bezoekers binnen een vrij kort tijdsbestek de horeca verlaten met het risico op overlast voor de omgeving of onderlinge irritaties.

De pilot is alleen van toepassing op de reguliere commerciële horeca-inrichtingen, zowel de “droge horeca” als de “natte horeca”. Para-commerciële instellingen, zoals sportkantines en gemeenschapsaccommodaties, evenementen en tentfeesten vallen hier niet onder.
Ook de sluitingstijd van terrassen blijft onveranderd (tot 02.00 uur).

Deelname aan de pilot is alleen mogelijk voor ondernemers die beschikken over een goedgekeurd overlastbestrijdingsplan. Hierin moeten ondernemers aangeven op welke wijze zij de overlast binnen en buiten zullen bestrijden.

Melden overlast

Omwonenden kunnen eventuele overlast melden bij de politie 0900-8844 of bij de gemeente of via oov@peelenmaas.nl. Indien gewenst kan de melder anoniem blijven.

Horecaondernemers die willen deelnemen aan de pilot maar nog niet beschikken over een goedgekeurd overlastbestrijdingsplan kunnen zich aanmelden via oov@peelenmaas.nl. Voor het overlastbestrijdingsplan is een digitaal format verkrijgbaar.

Evaluatie eind 2017

Eind 2017 is de tussenevaluatie. Naast omwonenden, politie en horeca zal hier ook de politiek bij betrokken worden. Bij de evaluatie wordt ingegaan op de eventuele toe- / afname overlast (gebaseerd op meldingen, klachten, politiemutaties) in vergelijking tot 2016-2017, het daadwerkelijk gebruik van de vrije ruimte door de horeca en of de overlastbestrijdingsplannen worden nageleefd.

In het 2e kwartaal van 2018 zal op basis van een evaluatie van de pilot een definitief besluit genomen worden.