Unieke grondwatermeters Meijel en Grashoek

Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017

Op de zonnige zaterdag 10 juni 2017 zijn onder grote belangstelling twee grondwatermeters feestelijk in gebruik genomen.  De opening vond plaats in veengebied ’t Molentje in Meijel.  Beide meters liggen aan het ruim 13 kilometer lange struinpad Verheven Peel. Dit pad loopt dwars door akkers, bossen en veenweilanden, die het domein zijn van weidevogels als de wulp, kievit en grutto. Ook de historie is tastbaar aanwezig zoals de twee oude kanalen, het vliegtuigmonument uit de tweede WO en de basalten zuilen die de beruchte 'Wegh van Meijl op Seven' markeren. Door het plaatsen van de twee meters is het mooie struinpad door het peelgebied helemaal voltooid.

Waar staan de meters?

De grondwatermeters zijn geplaatst op het hoogste en het laagste punt van het Verheven Peelgebied. De meter op het laagste punt staat in Meijel aan de Molenbaan 35 in veengebied ’t Molentje en de meter op het hoogste punt  staat in Grashoek aan de Helenaveenseweg 97 in stuifzandgebied de Marisberg.

Wat kun je zien op de meters?

De rechter meter geeft de stand van het regenwater aan dat de grond intrekt en blijft staan op een ondoorlatende laag op ongeveer 1,5 m diepte. De linker meter geeft de hoogte van het grondwater aan onder die ondoorlatende laag. Het water is afkomstig uit de ongeveer 2 km noordelijker gelegen Marisberg, die 5 m hoger ligt dan ‘t Molentje. Daar staat de tweede grondwatermeter. Het regenwater zakt daar de grond in en komt,  vele jaren later,  als kwelwater in ‘t Molentje weer naar boven. De informatiezuilen bij de meters laten ook zien hoe het veenmoeras van de Peel is ontstaan.

Waarom meten we de grondwaterstand?

Door de klimaatverandering krijgt water een steeds belangrijkere functie. Voor de natuur én voor de mens! De meters geven veel informatie aan het waterschap en natuurbeheerders én hebben een educatieve functie. Ze dragen bij aan het verhogen van onze waterbewustwording.

Het resultaat van goede samenwerking

De realisatie van de informatiezuilen, de grondwatermeters en het struinpad is een samenwerking van Stichting Veen, Waterschap Limburg, het Groenplatform  van Peel en Maas, ontwerper Harrie Lomans, maker Wim Jacobs, Heemkundekring Medelo uit Meijel en Staatsbosbeheer.