Koninklijke onderscheiding de heer J.L.J.M. Grutters uit Maasbree

Geplaatst op zondag 21 mei 2017

Op zondag 21 mei 2017 om 12.00 uur heeft burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo, bij Jong Nederland Maasbree, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Het betreft een Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan:

de heer J.L.J.M. Grutters (John) (52) uit Maasbree

Maatschappelijke verdiensten:

  • 1981 – heden vrijwilliger bij het Rode Kruis. Fungeert als EHBO-instructeur en EHBO’er bij evenementen en hij is actief voor het zorghotel IJsselvliedt te Wezep. Aldaar is hij gastheer en organisator en leider van activiteiten tijdens de gezinsweken. Daarnaast was hij o.a. chauffeur en hij heeft aan de wieg gestaan van de gezinsweken.
  • 1982 – heden kampleider bij en bestuurslid, voorzitter en adviseur van bestuur van Jong Nederland Maasbree. Daarnaast verricht hij vele werkzaamheden t.b.v. het jaarlijkse zomerkamp. Zo stelt hij het draaiboek samen, stelt het calamiteitenplan op, boekt het kampterrein en regelt water en stroom. Ook is hij verantwoordelijk voor de financiën, regelt de vergunningen en vrijwilligers, verzorgt de kookmaterialen en onderhoudt de contacten met de sponsoren. Hij wordt omschreven als de kartrekker van de kampen. Daarnaast stuurt hij de werkgroep Onderhoud van de blokhut aan. Tijdens zijn voorzitterschap was hij kartrekker van o.a. de organisatie van toernooien, de potgrondactie, de totstandkoming van de nieuwe blokhut en het huidige sponsoringbeleid. Gesteld wordt dat Jong Nederland Maasbree onder leiding van betrokkene is uitgegroeid tot een solide organisatie.
  • 1984 – 1991  vrijwilliger bij de landelijke vereniging Jong Nederland. Betrokkene was o.a. lid van het Landelijk Spelbegeleidingsteam Jong Nederland, lid van de Landelijke Spelraad Jong Nederland, lid van het Kernteam organisatie landelijke kaderschouw Jong Nederland, organisator van landelijke ledenactiviteiten voor leden en vrijwilligers, leider van landelijke toernooien en lid van de landelijke cursusstaf. Tevens was hij betrokken bij internationale activiteiten van de FIMCAP.
  • 1994 – heden bestuurslid van Jong Nederland Limburg. Daarnaast verzorgt betrokkene o.a. de BHV-opleidingen en hij ontwikkelde diverse protocollen gericht op veiligheid in het jeugdwerk. Hij is een voorvechter als het gaat om het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers van Jong Nederland. Ook is hij coördinator en organisator van vele provinciale activiteiten voor vrijwilligers en jurylid bij provinciale toernooien. Voorts was betrokkene voorzitter van het district Grand District Du Nord.
  • 2011 – 2015 bestuurslid van de Stichting Dorpsoverleg Maasbree. Betrokkene verrichtte o.a. secretariële werkzaamheden. Ook was hij betrokken bij diverse werkgroepen.
  • 2012 – heden medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Herberg Papilio te Maasbree. Deze stichting biedt vakanties aan gezinnen waarvan een kind is overleden. Betrokkene zet zich o.a. in om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten, hij fungeert als fondsenwerver en gastheer tijdens vakantieweken en hij begeleidt de gasten. Ook is hij medeorganisator van de nieuwjaarsduik in Maasbree, waarvan de opbrengst naar de stichting gaat. Voorts heeft hij o.a. bijgedragen aan het opstellen van de statuten.