Evaluatie netwerkmiddag Mensen kennen Mensen

Geplaatst op donderdag 18 mei 2017

Op dinsdagmiddag 16 mei 2017 vond in Grashoek de netwerkmiddag ‘Mensen kennen Mensen’ plaats voor aanbieders van zorg, onze consulenten, gezinscoaches en beleidsadviseurs van het sociaal domein. Een druk bezochte bijeenkomst met ruim 160 deelnemers.

Vakmanschap

Wethouder Raf Janssen benadrukte tijdens de opening het vakmanschap van beroepskrachten, zowel de betaalde al niet betaalde mensen.

Zijn oproep: wees kritisch naar elkaar, naar bestuurders en protocollen. Het is een pleidooi om te vertrouwen op vakmanschap. Daarna introduceerden enkele beleidsadviseurs op de zeepkist de thema’s en uitdagingen die zij zien.

De thema’s waren:

  • zorg voor ouderen
  • positieve gezondheid
  • arbeidsmatige dagbesteding
  • toekomstperspectief kwetsbare jongeren
  • participatieverklaring en integratie
  • beschermd wonen en verwarde personen
  • werkwijze van de gezinscoach.

Deelnemers gingen uit elkaar in groepen om aan de hand van het bordspel ‘Mensen kennen Mensen’ in gesprek te gaan over de thema’s. In twee rondes is veel nader kennis gemaakt, uitgewisseld en samengevat. De tijd vloog voorbij en tijdens de borrel werd duidelijk dat het een geslaagde bijeenkomst was die om herhaling vraagt. Ons doel is behaald: het was een laagdrempelige netwerkmiddag rondom de urgente thema’s in het sociaal domein.