Nieuws inwoners en ondernemers

Voorstel meerjarige pilot hulp bij het huishouden naar de raad

14 september 2017 - Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Peel en Maas stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met een meerjarige pilot om hulp bij het huishouden uit te breiden naar alle kernen in de gemeente Peel en Maas.

Wij zoeken getuigen

1 september 2017 - Op dinsdag 29 augustus 2017 is in het buitengebied van Maasbree weer drugsafval gedumpt.

Meld uw beveiligingscamera aan bij de politie

1 september 2017 - Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen, vernielingen en andere misdrijven.

Bewonersonderzoek afvalinzameling in Peel en Maas

30 augustus 2017 - Wij zijn erg benieuwd wat u van de nieuwe manier van afval inzamelen vindt en of er nog aandachtspunten zijn waar we aan kunnen werken.

Nieuwsbrief dijkversterking Baarlo/Hout-Blerick en Kessel

30 augustus 2017 - In week 34 is de nieuwsbrief dijkversterkingen en dijkverleggingenbij veel inwoners in Baarlo en Kessel in de bus gevallen.

Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas

24 augustus 2017 - Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

Textielinzameling

22 augustus 2017 - We komen weer huis-aan-huis textiel inzamelen van 28 augustus tot vrijdag 22 september 2017.

Welkom thuis veteranen!

3 augustus 2017 - Bent u, of kent u een veteraan die binnenkort thuis komt van een missie en woonachtig is in de gemeente Peel en Maas?

Openbare bekendmakingen raadplegen

2 augustus 2017 - Gemeente Peel en Maas informeert u via het digitale Gemeenteblad op Overheid.nl over officiële (ontwerp)besluiten, meldingen en aanvragen waar u mee te maken kunt krijgen.

Waterschap Limburg doet onderzoek anti-piping scherm in Baarlo

28 juli 2017 - Waterschap Limburg gaat een proef uitvoeren met een innovatief kunststof anti-piping scherm. De proef begint half augustus 2017 en duurt tot uiterlijk eind oktober 2017.