Conferentie Zelfsturing 3.0

Documenten leestafel  

 1. Zelfsturing 3.0 (PDF, 3.9 MB)
 2. Presentatie René Bouwen (PDF, 354.9 kB)
 3. Presentatie Willem Trommel (PDF, 817.8 kB)
 4. Presentatie Gabriel van den Brink (PDF, 566.6 kB)
 5. Ontwikkelplan 2014-2017 (PDF, 831.1 kB)  
 6. Gemeente Peel en Maas: een zelfsturende, vitale gemeenschap (PDF, 3.0 MB)
 7. Krimp groeien (PDF, 340.2 kB)  
 8. Gebruik gezond verstand (PDF, 514.3 kB)  
 9. Bestuur de heelheid (PDF, 719.6 kB)  
 10. Op zoek naar zwaluwen van het nieuwe tijdperk (PDF, 12.2 MB)
 11. Zelfsturing kent geen grenzen (PDF, 171.9 kB)  
 12. 7 succesfactoren voor vitale gemeenschappen (PDF, 87.6 kB)
 13. Voel de logica (PDF, 239.3 kB)  
 14. Perspectievennota Toekomst in beeld (PDF, 232.2 kB)
 15. 11 succesfactoren voor opbouwwerk en sociale wijkteams (PDF, 3.3 MB)
 16. Praten met elkaar en met de overheid (PDF, 9.9 MB)
 17. Proeftuin zelfsturing (PDF, 1.2 MB) brondocument

Studieconferentie vrijdag 31 maart 2017

Op 31 maart 2017 heeft Peel en Maas zich gepresenteerd aan een breed publiek, zowel regionaal als landelijk. Het concept zelfsturing is vanuit meerdere perspectieven (gemeenschap, overheid, politiek, wetenschap) belicht door middel van een aantal enthousiaste en deskundige sprekers, interviews en een paneldiscussie.

Dorpendag zaterdag 1 april 2017

Op 1 april stonden de dorpsgemeenschappen van Peel en Maas centraal. Het proces van gemeenschapsontwikkeling in de kernen is door de dorpskernen zelf voor het voetlicht gebracht. De gezamenlijke dorpsoverleggen waren mede-eigenaar en organisator van deze dag.

De dorpsoverleggen en burgerinitiatieven hebben de ontwikkelingen laten zien die ze de afgelopen 15 jaar hebben doorgemaakt. Niet alleen de succesverhalen, maar ook de worstelingen bij zelfsturing  is aan bod gekomen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem contact op met wil.van.der.coelen@peelenmaas.nl of Geert.Wismans@peelenmaas.nl.