Weg- en rioleringswerkzaamheden Meijel

Locatie: Steegstraat, Kapelkesweg en Jan Thijssensteeg

De Steegstraat en Kapelkesweg krijgen een herinrichting met aandacht en ruimte voor groen. In Jan Thijssensteeg wordt de weg vernieuwd en in de Steegstraat gaan wij het hemelwater op een andere manier afkoppelen. In de Kapelkesweg en Jan Thijssensteeg koppelen wij het hemelwater af. Daarnaast wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Communicatie met de omgeving

Tijdens de voorbereiding is het voorlopig ontwerp in de informatieavond van maandag 6 december 2021 besproken met de aanwonenden. Het voorlopig ontwerp Kapelkesweg en Jan Thijssensteeg wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp wordt gecommuniceerd naar de aanwonenden. Het voorlopig ontwerp Steegstraat wordt eerst nog opnieuw besproken met aanwonenden.

Planning

Er is nog geen definitieve startdatum bekend.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.

Weg- en rioleringswerkzaamheden Meijel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden