Weg- en rioleringswerkzaamheden Muldersweg, Rector Thomassenstraat van Acchgelstraat en gedeelte Gielenhofweg Egchel

Locatie: Egchel

Het hemelwater wordt afgekoppeld en de straten worden opnieuw ingericht. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er voorbereidingen, dit zijn werkzaamheden zoals hoogtemetingen en bodemonderzoeken. Deze voorbereidende werkzaamheden hebben verder geen invloed op de toegankelijkheid van de weg.

Planning

De definitieve startdatum is nog niet bekend.

Communicatie met de omgeving

Op donderdag 21 oktober 2021 was er een informatie ophaalavond voor aanwonenden. Tijdens deze avond hebben we ideeën, behoeften en wensen van de bewoners opgehaald. De resultaten zijn meegenomen in een schetsontwerp. Samen met de ambassadeursgroep werken we toe naar een definitief ontwerp. Zodra het definitief ontwerp gereed is worden alle aanwonenden op de hoogte gesteld. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de ontwerpfase? Neem dan per e-mail contact op met de betreffende projectleider.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Ruud Janssen per e-mail of via 077 306 666.

Werkzaamheden

  • Muldersweg
  • Rector Thomassenstraat
  • van Acchgelstraat
  • Gedeelte Gielenhofweg

Weg- en rioleringswerkzaamheden Muldersweg, Rector Thomassenstraat van Acchgelstraat en gedeelte Gielenhofweg Egchel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden