Bestemmingsplan Groene Pijl in Beringe

Locatie: Bestemmingsplan Groene Pijl in Beringe

Groene Pijl Beringe is een nieuw woonplan waar 12 nieuwe woningen worden gebouwd. Voordat de woningen worden gebouwd, wordt de wijk eerst bouwrijp gemaakt. Dit wil zeggen dat er waterleidingen, elektriciteitskabels en datakabels gelegd worden.

Na het bouwen van de woningen wordt alles woonrijp gemaakt. Denk aan het aanleggen van rijwegen, stoep, parkeerplekken, groenvakken en verlichting.

Planning

De uitvoering staat gepland voor medio januari/februari 2021.

Vragen

Neem contact op met projectleider Jo Claassen via 077 306 6666.

Bestemmingsplan Groene Pijl in Beringe  op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden