Wegwerkzaamheden Neerseweg Helden

Locatie: Neerseweg tussen Knespersweg en Böskesveld

De weg wordt aangepast naar een 30 km inrichting. Ook vinden er onder de grond werkzaamheden plaats. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Het ontwerp is uitgewerkt met aandacht voor groen, voetgangers en afkoppelen van hemelwater. Er zijn verschillende soorten manieren om hemelwater in de grond te laten trekken. In dit deel van de Neerseweg passen we 2 verschillende infiltratiesystemen toe. Het ontwerp wordt met de bewoners gedeeld.

Planning

Er is nog geen definitieve startdatum bekend.

Communicatie met de omgeving

Tijdens de voorbereiding is het voorlopig ontwerp in de informatieavond van maandag 27 september 2021 besproken met de aanwonenden. Daarna is het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp is op de informatieavond van dinsdag 14 december 2021 digitaal besproken met aanwonenden. Aanwonenden hebben een brief ontvangen om deel te kunnen nemen aan deze informatieavonden.

Het vastgestelde definitief ontwerp is de basis voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het definitief ontwerp? Neem dan per e-mail contact op met de betreffende projectleider.

Vragen

Neem contact op met projectleider Ruud Janssen via 077 306 6666.

Wegwerkzaamheden Neerseweg Helden op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden