Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Vernieuwen riolering Schout Saelberngenplantsoen in Panningen

Locatie: Panningen
Periode: maandag 18 mei 2020 t/m dinsdag 30 juni 2020

De riolering wordt vernieuwd. Het schone regenwater wordt afgevoerd naar wadi’s (verlagingen in de plantsoenen). Dit voorkomt verdroging van de bodem, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden.

In het groen worden enkele laagtes aangelegd waar het water in de grond kan trekken na een flinke regenbui. Een haag wordt verplant omdat een stukje voetpad verlegd wordt om een bestaande boom heen.

Planning

De werkzaamheden starten 18 mei 2020 en duren ongeveer 6 weken.

Vragen

Heeft u een klacht of vragen tijdens de uitvoering over de werkzaamheden dan kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met via  toezichthouder Olaf Heijne via 06 5375 9669 of  met projectleider Tanja van Leipsig via 077 306 6666.

Vernieuwen riolering Schout Saelberngenplantsoen in Panningen op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden