Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Herinrichting Hagelkruisveld Meijel

Locatie: Hagelkruisveld in Meijel
Periode: maandag 23 maart 2020 t/m woensdag 30 juni 2021

Er wordt een regenwaterriool aangelegd waardoor regenwater in de grond weg zakt. Dit voorkomt verdroging van de bodem, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden. Er is een waterbuffer aangelegd op de akker tussen de Randweg en Simonshoek die het te veel aan water kan bergen.

Het gehele gebied wordt opnieuw aangeplant met bomen en struiken die klimaatbestending zijn en passen bij de beschikbare ruimte. Op 4 maart 2020 hebben de leerlingen van Den Doelhof in het kader van de boomfeestdag al de nieuwe bomen geplant.

Op de Kennedylaan worden nieuwe ondergrondse glas- en textielcontainers geplaatst. De wijk wordt in zijn geheel opgeknapt met nieuw straatmateriaal.

Planning werkzaamheden

HWC wegenbouw voert het werk uit. Zij starten 23 maart 2020 en het werk wordt in 20 stappen uitgevoerd. Telkens als een nieuwe stap wordt gemaakt krijgen de bewoners die hier wonen tijdig een informatiebrief in de brievenbus.

De aannemer denkt afhankelijk van het weer en de omstandigheden voor de bouwvakvakantie 2021 klaar te zijn Het werk wordt in stappen uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te geven.

Contact

Elke vrijdag is tussen 10.00 uur en 11.00 uur in de directiekeet aan De Bemde een inloop uur waar u terecht kunt met vragen. 

Of neem gerust contact op met Theo Jansen, toezichthouder gemeente Peel en Maas via 06 5179 7558 of William Lensen, uitvoerder aannemer HWC via 06 2256 8458.

Herinrichting Hagelkruisveld Meijel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden