Herinrichting Napoleonsbaan (N273) en Kuukven

Locatie: Baarlo

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de Napoleonsbaan (N273) in de bebouwde kom van Baarlo opnieuw inrichten. Omdat er  groot onderhoud nodig is op delen van de weg is er een compleet plan gemaakt voor een nieuwe inrichting.

Meer informatie vindt u op de website van Provincie Limburg

Planning

De uitvoering staat gepland van maart 2021 tot en met oktober 2021.

Verbindingsweg Napoleonsbaan Zuid en woonwijk Kuukven

Er wordt een nieuwe weg aangelegd vanuit Napoleonsbaan Zuid naar de woonwijk Kuukven. De aanleg sluit aan bij de reconstructie van de Napoleons in de kom van Baarlo. Met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg lossen we een paar knelpunten op.

  • Er komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Voort.
  • Bewoners van Kuukven kunnen vanuit de Bong en vanuit de Napoleonsbaan Zuid de wijk bereiken en verlaten.
  • Bezoekers van de Chateau de Raay en Jong Nederland kunnen ook vanuit twee richtingen hun locatie bereiken of verlaten.
  • De verkeersdrukte in de wijk én in de Bong neemt af en de verkeersveiligheid neemt toe.

Het ontwerp is samen met de bewoners van de wijk en het Dorpsoverleg tot stand gekomen. Het college is akkoord met de aanleg van de verbindingsweg. Op dit moment wordt het plan uitgewerkt en daarna zoeken we een aannemer om het uit te voeren. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het 2e kwartaal 2021 starten. De startdatum is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden op de Napoleonsbaan.

Fietsverbinding Napoleonsbaan Zuid en de Meeren

Het dorpsoverleg heeft de wens om een veilige fietsverbinding te maken vanuit Napoleonsbaan Zuid naar de Meeren. In juni 2019 was een inloopavond voor bewoners en belangstellenden. De wensen en plannen voor het fietspad zijn besproken. In februari is het plan gepresenteerd. De uitvoering staat gepland voor het 1e kwartaal van 2021. 

Vragen

Heeft u vragen over de verbindingsweg of fietsverbinding, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ad Blom via 077 306 6666.

Heeft u vragen over de reconstructie van de Napoleonsbaan (N273), neem dan contact op met de Provincie Limburg, via 043 389 9999.

Herinrichting Napoleonsbaan (N273) en Kuukven op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden