Herinrichting Jan Truijenstraat Meijel

Locatie: Jan Truijenstraat Meijel

Bewoners en gemeente zijn aan de slag geweest om de Jan Truijenstraat in Meijel opnieuw in te richten en daarmee de verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten.

Afkoppelen hemelwater

Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Een gescheiden riool zijn twee rioolbuizen naast elkaar. Eén voor het vuile afvalwater en één voor het schone regenwater. Het vuile water gaat naar de zuivering en het schone water wordt in de bodem geïnfiltreerd en afgevoerd naar sloten.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden starten eind september 2019.

Meer informatie

Herinrichting Jan Truijenstraat Meijel op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden