Uitbreiding bedrijventerrein De Schor Maasbree

Locatie: Maasbree

Bedrijventerrein De Schor ligt ten oosten van de kern Maasbree. Het terrein wordt gekenmerkt door een grote afwisseling aan vooral (lokale) midden- en kleinbedrijven.

Onderzoek

Op dit moment zijn er geen kavels voor bedrijven meer beschikbaar. Ook zorgt (vracht)verkeer dat vanuit het bedrijventerrein zijn weg zoekt via de Wilhelminalaan naar de provincialeweg N275 en vice versa voor overlast. Daarom worden de mogelijkheden voor uitbreiding van het bedrijventerrein en een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg onderzocht.

Planning

Het onderzoek naar uitbreiding en aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg is in de zomer van 2022 gestart. In juni 2022 heeft een goed bezochte  aftrapbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig, namelijk informeren over de plannen die we hebben en hoe we dit willen aanpakken. Ook wilden wij ophalen wat bewoners en ondernemers in het gebied belangrijk vinden, waar zij kansen zien en waar behoeften liggen. En dat ligt voor een direct omwonende anders dan voor een geïnteresseerde voor een bedrijfskavel.

De resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2023 verwacht. Dit geldt ook voor het ontwerp van het terrein. Het ontwerp laat zien waar de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt gerealiseerd, hoe het terrein wordt ingericht en waar mogelijk een nieuwe ontsluitingsweg komt te liggen. Dit ontwerp wordt samen met een Omgevingsgroep en een extern adviesbureau vormgegeven. Ook de omgeving van het plangebied en overige belanghebbenden en geïnteresseerden worden hier actief in betrokken. De Omgevingsgroep telt ongeveer 10 personen en bestaat uit bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van het gebied.   

Na een voorlopig ontwerp wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp. Op basis van dit definitief ontwerp wordt de benodigde ruimtelijke procedure doorlopen (doorlooptijd circa 9 maanden) en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat nutsvoorzieningen (riolering, elektra etc.) en wegen worden aangelegd. 

Volgens de huidige planning starten deze werkzaamheden in de 2e helft van 2024. 

Vragen

Voor vragen over het project, stuur een e-mail naar bedrijventerreinen@peelenmaas.nl of neem contact op met projectleider Willy Schers via 06 2960 7381.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief


Naar overzicht wegwerkzaamheden